נסיך

לחלום שאתה נסיך מרמז על הצורך שלך להרגיש חשוב או נחוץ.