ההחלטות גורמות לך לאבד שטח, וחלום הסרטנים משקף את הפחד מפני מעורבות. אולי עבודות חדשות או אחריות מכל סוג שהוא חורגות ממך ואינך יודע כיצד להתמודד איתן….

…אם הסרטן נמצא בין שני אנשים, אחד מהם הוא המין השני והסרטן צועד אל האדם האחר, אז זה מעיד שעלינו לעקוב אחר רגשותינו. אם זה הולך לכיוונך, עליך לחזור ולהמשיך בזהירות. אם הסרטן נמצא בינך לבין אדם אחר מאותו מין, זה אומר לך על קיומם של אנשים שמנסים לעכב או למנוע את מה שאתה רוצה….