…לראות לוויתן בחלום מייצג אינטואיציה וידע. מצד שני, הלוויתן מעיד על קשר אישי חשוב או על פרויקט מקצועי רב עוצמה….

…בדרך כלל אנחנו נבלעים מזה. בחלומות אלה, חשוב מאוד לממש את הגישה שלנו בתוך הלוויתן, מכיוון שמשמעותה אם אנו יכולים להתמודד עם חיי היומיום שלנו או לא, אם היחס שלנו פעיל או פסיבי….

בדרך כלל אנחנו נאכלים על ידי לווייתן הזרע, או הקצ'לות. בחלומות אלה, חשוב מאוד לממש את הגישה שלנו בתוך הקאצ'לות מכיוון שהיא כוללת אם נוכל להתמודד עם חיי היומיום או לא, אם הגישה שלנו פעילה או פסיבית….