סימן של רווחה וביטחון כלכלי.

הוא מכריז על הנאות עדינות אך מזיקות לבריאות.