נצחון

השג ניצחון רצוי: סימן טוב, כסף לא צפוי, אירוע משמח.