הִשׁתַקְפוּת

לחלום על השתקפות מייצג את הסביבה הפנימית שלך. זה יכול להדגיש תקלות ואיכויות. חלום זה יכול לתת לך את האפשרות ללמוד ליקויים וכיצד לשפר אותם.