מֵלוֹן

לראות מלונים בחלום מסמלים מחלות בריאותיות ואומללות בעסק. לראות שהמלונים צומחים, המשמעות היא שהבעיות הנוכחיות שלך יתפתחו הרבה יותר.