מַזלֵף

לחלום שיש בידך מזלף מבלי להשתמש בו, עולה כי יהיו הפסדים בעתיד הקרוב אם לא יהיה פיקוח על עניינים מסוימים. לחלום על השקיית גינה עולה כי ישנו שלום סביב החולם למרות שלחולם אולי לא יהיה שלום פנימי. לחלום על השקיית ירקות מסמל רכילות, השמצות ואי הבנות.