עֲלִיַת גַג

לחלום לטפס לעליית גג עולה ההרגל לחיות אשליות מסוימות, תיאוריות, תמיד לחיות רחוק ממצבים מעשיים, אובייקטיביים, פונקציונליים או מציאותיים. כשאישה חולמת לעלות לעליית גג זה יכול להיות שהיא חיה בהבל, אנוכיות ו~גדלותה ~שלה.