ראה

לחלום על ניסור או לראות מישהו מנסר, מעיד על הישג וסיפוק.