צְחִיחוּת

לחלום בצחיחות פירושו שתמצאו שמחה באהבה שהיא מוחזרת; תוכל לפתור את הבעיות שלך אם תקדיש את הזמן ותתאמץ לפתור אותן. לחלום על שדה זריעה שחייב להיות בעל יבולים אך הוא נראה שקט, נבול ויבש, פירוש הדבר שרק עם עבודה קשה תשיג יתרונות ניכרים. זה גם אות שלא הייתה מספיק מסירות לעבודה. לחלום על שדה קטן וצחיח שאין בו צמחיה עשוי להיות שכרגע אין לך חברים, תמיכה או יועצים שיעזרו לך לפתור בעיות, עניינים או עסקים שאתה מנהל.