קְטוֹרֶת

שריפת קטורת פירושה יהירות שווא, קנאה וחוסר אמון, מריבות ותביעות קטין.