חֵרשׁוּת

מעיד על הרצון לא להקשיב. אם אנו חירשים, אז זה מצביע על כך שאנו מכחישים לעקוב אחר העצות הניתנות לנו. אם אדם אחר חירש, אז הוא זה שדוחה את העצות שלנו.