שייקר מלח

אם המלחייה נופלת והמלח נשפך, אז זה מבטא עד כמה עקר העולם הפנימי שלנו.