מִבצָר

אופטימיות, סימן טוב, תקיפות מטרה ורצון חזק.