שרברב

מציין שאדם סביבך יעזור לך לפתור את הבעיות שלך.