זבל, זבל, הפרשות של בעלי חיים

לחלום על הפרשות החיות הוא סימן למזל ושגשוג.