נֶמֶק

זה משקף מצב של מעבר, אולי הרס של השארות נפשית שהפך למכשול להתפתחות האישית שלנו. בגידה וכיבוד כאב ואכזריות.