מלח

במסורות קדומות מסוימות, הצעת מלח הייתה סמל לחברות בלתי ניתנת להריסה בגלל הסמליות של חוסר השחתה שיש לאלמנט המלוח, ולכן בחלומות המציעים או קבלת מלח מתפרשים כסימן טוב, מכיוון שהוא מנבא שיש לנו תמיכה יעילה בפרויקטים שלנו. ועסקים או עם חברות חזקה שתנחם אותנו בכל עת.