אחים

לחלום זה עשויים להיות פרשנויות שונות. יש מחברים שמסבירים שחלום של אחים צעירים מעיד על כך שמשקל האחריות מכריע אותנו, ואחים גדולים מראים סכסוך יריבות בחיינו. מחברים אחרים מצביעים על כך שתוכלו לפרש את החלום, בהתחשב בכך שהאח שמופיע הוא השתקפות של האישיות שלנו ועם מפתח זה אנו יכולים לנתח את החלק בעצמנו הדורש את תשומת ליבנו.